Colofon

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Op deze website staat ook inhoud van of gemaakt door derden. Voorbeelden hiervan zijn foto’s, video’s en ander beeldmateriaal. Deze zaken mag u niet hergebruiken zonder toestemming van die derden.

Beeldmateriaal
Fabers, Alkmaar E.S.T.I.D.A.
Gewoon Lekker, Zaandam E.S.T.I.D.A.
Viscentre ‘Wad, De Oever E.S.T.I.D.A.
Joseph Sportsbar, Amstelveen E.S.T.I.D.A.

Concept, ontwerp en realisatie.
Jeu www.jeudevie.nl